HOMO OFFICE

aneb, minimalizujme stres a nedorozumění a využijme pozitiva práce na dálku

Zpráva z mezinárodního výzkumu OSN „Working anytime, anywhere: The effects on the world of work“ potvrdila, že zaměstnanci využívající možnosti pracovat mimo kancelář,  jsou opravdu produktivnější. Pracují déle a mnohem intenzivněji. Zároveň však práce odkudkoli vymazává poslední pomyslnou čáru mezi osobním a pracovním životem. Zaměstnanci tak pracují (jsou v pohotovostním režimu) mnohdy 24 hodin / 7 dní v týdnu s pauzami na soukromý život. Ve srovnání s kolegy, kteří využívají pouze kanceláře, jsou tak i vystaveni daleko více silnému stresu a mají problémy se spánkem…

u

Co je potřeba ošetřit, aby práce odkudkoli (také Home Office - HO) přinášela očekávané ovoce?

Z

Odpovězte si na tyto otázky. A pokud budete tápat, podívejte se, s čím a jak vám může pomoci MyRefresh?

u

Má pro naši firmu a naše zaměstnance HO smysl?

Z

podpoříme sebereflexi a monitorování potřeb zaměstnanců a firmy

u

Jak ošetříme a zajistíme legislativní stránku HO?

Z
 • konzultujte s právníkem zkušeným v oblasti HR
u

Jak HO nastavíme a co a jak tomu ve firmě uzpůsobíme?

Z
  • ujasníte si, jaké formy a kombinace práce z firmy a HO vám nejlépe vyhoví
  • ujasníte si, jaké máte potřeby na zázemí, technologie a prostory, aby vyhovovaly ergonomii práce a jaké zázemí potřebují u vás ve firmě zaměstnanci, pracující částečně na HO
u

Jak zařídíme, aby firma, zaměstnanec na HO i kolegové v týmu věděli, kdy, od koho, co může čekat a na co se spolehnout?

Z

podpoříme vedení, tým i jednotlivce, aby si vyjasnili svá očekávání a konkrétně se dohodli na pravidlech

u

Jak podpoříme týmovou dynamiku, spolupráci, sdílení, motivaci a neformální vztahy?

Z
  • podpoříme formální i neformální komunikaci v týmech, vzájemné poznání a vztahy
  • podpoříme vás v prevenci a řešení konfliktů
u

Jak pomůžeme zaměstnancům, aby byli opravdu produktivní?

Z
 • zlepšíme sebeřízení, sebekoučování, time management, ale třeba také nastavení rodinného fungování, work-life balance aj. vašich zaměstnanců
u

Jak podpoříme vitalitu a zdraví zaměstnanců na HO?

Z
 • připravíme pro vás spoustu zajímavých kurzů a workshopů podporujících zdravou práci
Share This