JAK VÁM MůŽEME PROSPĚT

Smyslem našeho podnikání je pomoci firmám najít kouzlo firemního wellbeingu a zvýšit tak výkonnost, zdraví a spokojenost jejich zaměstnanců.

Náš přístup je holistický a řešení, která nabízíme jsou vždy komplexní, jdou do hloubky, mají návaznost a dlouhodobý charakter.

Spolupracujeme s uvědomělými firmami, které se chtějí systematicky věnovat vnímaní potřeb svých zaměstnanců a najít postupně cesty k jejich naplnění.

Nabízíme vám jednotlivé ochutnávky pro doplnění vašich stávajících aktivit a akcí až po komplexní řešení vedoucí k firemnímu wellbeingu v plném rozsahu.

NABÍZÍME PRODUKTOVÁ ŘEŠENÍ PRO:

firmu jako celek

týmy, divize, útvary

jednotlivé zaměstnance

JAK PRACUJEME?

Základem naší spolupráce bude vždy společně idenfitikovat správně vaše potřeby a
témata, které řešíte v oblastech spojených s řízením a rozvojem lidského kapitálu.

Každá potřeba i téma má svou příčinu. Správně pochopit, proč se věnovat dané potřebě nebo tématu, je klíčové pro výběr správného řešení. Využíváme nástroje jako jsou
hloubkové rozhovory, koučing, workshopy, focus group, degustační eventy.

Připravíme řešení pro vaše potřeby a témata, a to od komplexních dlouhodobých
řešení, po střednědobé doplnění vašich stávajících aktivit. Nabídku vždy sestavujeme
tak, aby respektovala vaši firemní kulturu, nastavené procesy a rozpočtové možnosti.

konzultace a strategické poradenství

semináře a workshopy

Refresh Days - dny zdraví

zaměstnanecké benefity